"Składaki" tak na siebie mówimy


Składak od 1998


Bóg nas tak skonstruował, że niektóre narz±dy do przeszczepu przystosował.
"Składaki - życie po przeszczepie serca i płuc"
Portale s± przeznaczone dla osób zainteresowanych tematem, transplantacji narzadów jako metody leczenia.

Moim celem działalno¶ci w Internecie była integracja ludzi po przeszczepie serca, serca i płuc, niestety na tym froncie poniosłem całkowit± klęskę stało się to po prostu przez te 12 lat niemożliwe i nie zanosi się na poprawę takiej w tej sprawie.Integracja naszego ¶rodowiska niestety nie do pogodzenia. Serce ale ogień i woda.
Składaki" tak na siebie mówimy